Forside

 

Nyt fra øen

Email til partiet:

df@df-bornholm.dk

Kristian Thulesen Dahls ugebrev

 

–Dansk Folkepartis politiske linje er fuldstændig uændret

 

 

Det har blæst og rusket om Dansk Folkeparti den seneste uges tid. Sådan må man forvente det, når der har været rod og sjusk i forhold til brugen af penge fra deteuropæiske parti, MELD, og fonden, FELD, som DF i Europa-Parlamentet de foregående år har været en del af.

 

Og rodet har gjort, at vi har besluttet at gøre rent bord - som DF´s gruppeformand i Europa-Parlamentet Anders Vistisen har sagt det. Vi har fremlagt en tilbundsgående gennemgang af samtlige aktiviteter, så alle kan se, hvad pengene er brugt til, ligesom vi har besluttet at tilbagebetale hver en krone, som Dansk Folkeparti eller vores europaparlamentarikere har haft glæde af gennem årene fra MELD eller FELD. Krone for krone.

 

Der er ikke nødvendigvis tale om, at de aktiviteter, som har været gennemført med støtte fra MELD/FELD har været problematiske eller i strid med reglerne, men alene tvivlen om, hvorvidt alt er gået ordentligt til, gør, at det rigtige er at betale hele støtten tilbage. Så det gør vi nu.

 

Den nævnte gennemgang – såvel som en pressemeddelelse fra Anders Vistisen om sagen – er tilgængelig på Dansk Folkepartis hjemmeside.

 

Men dansk politik står jo ikke stille, selvom alle medierne har koncentreret sig om sagerne om MELD/FELD. Der venter stadig vigtige og vanskelige politiske forhandlinger om 2025-plan, finanslov, ejendomsvurderinger, indvandringspolitik og så videre i de kommende dage og uger.

 

Og jeg vil gerne her understrege, at i forhold til disse forhandlinger har intet ændret sig. Vores prioriteter er fortsat nøjagtigt de samme, som de hele tiden har været. Vi skal have styr på Danmark. Kontrol med landet. Og vi skal sikre en ordentlig social balance.

 

Budgetforlig 2016

 

Linda Kofoed Persson, Torben Rønne-Larsen og Rene Danielsson skriver i en pressemeddelelse, at de er stolte over at være en del af budgetforliget for 2016.

 

"Vi har naturligvis måtte bide i det sure æble på nogle punkter. Ipads er kommet for at blive i den bornholmske folkeskole – i hvert fald for en 4-årig periode. Så må vi evaluere projektet i 2019 og se om det har haft den ønskede effekt.

 

Ligeledes har vi også talt for døve ører med hensyn til asylcentrene. Det er en kæphest, som vi også vil gøre opmærksom på i de kommende år. Vi havde andre ideer til bygningsmassen, som kunne have rummet en masse af de kvoteflygtninge, som vi ikke kan finde plads til. At vi bruger integrationsmidler til at løse boligopgaven er decideret uholdbart.

 

Derimod er vi rigtigt glade for, at man har valgt at lytte til Dansk Folkeparti på andre parametre. Grundene oplistet herunder redegør hvorfor, at vi er en del af budgetforliget 2016:

 

- Takstnedsættelser på – og renovering af de kommunale havne. Pris og kvalitet matcher væsentligt bedre fremover, og vi kan forhåbentlig (gen)vinde de markedsandele, som i de kommende år var udset til at forsvinde fra Bornholm på det maritime turismeområde. Der er blevet enighed om 1,1 mio. kr. til takstnedsættelser og 5 mio. kr. til renovering.

 

- Regionskommunens nye engagement i Bornholms Brand Park. Regionskommunen går aktivt ind i sikringen af en af de største kulturinstitutioner med en lille anlægsinvestering. Det er blevet fundet 400.000.

 

- Opgraderingen af den bornholmske folkeskole. Udover tilpasningen af Rønneskolen, har vi forpligtet hinanden til at forbedre forholdene på de resterende folkeskoler. Læringsmiljøer og indeklima skal være fokuspunkterne.

 

- Nedsættelse af lærernes arbejdstid. God undervisning kræver god forberedelse. Længere er den ikke.

 

- Forøget pulje til videreudvikling af lokalsamfundene. Det har været et kardinalpunkt for Dansk Folkeparti, at sørge for forsat decentral byudvikling. Udviklingen er kun langtidsholdbar når den kommer nedefra. Derfor er vi glade for, at kommunalbestyrelsen giver os medhold i, at tilføre 200.000 til mere ligestilling medborgerhusene imellem. Så kan puljen til lokalsamfundsudvikling komme til sin ret.

 

- Genåbningen af Søndermarksskolens svømmehal. Rønne svømmehal har været overbooket, hvilket har skubbet brugere ud af bassinet. Med genåbningen sikrer vi et mere alsidigt svømmetilbud til børn og handicappede.

 

- Og så har vi polstret psykiatri og handicap, så vi ikke står for samme budgetmæssige udfordringer fremover. Knap 7 mio. kr. i 2016 og over 11 mio. kr. i 2017.

 

- Sidste men ikke mindst er vi glade for, at vi endnu en gang har medvirket til en sikring af Mælkebøtten og familieplejen. De har brug for budgetmæssig ro til forsat, at løse den store opgave de af os er pålagt, skriver Linda Kofoed Persson, Torben Rønne-Larsen og Rene Danielsson.

 

 

 

 

De 2 bestyrelsesmedlemmer Lars og Jørn har taget gør det selv hænderne på og er i gang med at lave det nye køkken til vores stand på folkemødet.

 

September 2016

 

Hvad er værdighed uden ærlighed?

 

 

Sådan sagde Cicero. En af republikken Roms store stikkelser, og Gud hvor har de første måneder efter sommerferien vist at han har ret. Mange såkaldte gode mennesker blæser på ærligheden, mere eller mindre bevidst. Enten i den politiske korrektheds navn, eller måske grundet en magtfuldkommenhed, hvor man ikke tager den danske demokratiske tradition seriøst? Jeg vil gerne tale om tre eksempler, som jeg synes viser helt tydeligt, at ærlighed i dag ikke er hvad det har været.

 

Renés riter

 

Tak til vores medlemmer for det store fremmøde ved opstillingsvalget.

 

 

Vores kandidater til Folketinget blev:

 

Jess Christian Persson

Knud Henrik Folkmann

Sabine Nicoline Lyngberg

 

Kandidaterne til kommunalbestyrelsen blev:

 

Linda Kofoed Persson

René Birk Danielsson

Sabine Nicoline Lyngberg

Torben Rønne-Larsen

Kim Jacobsen

Jørn Westh

Knud Henrik Folkmann

Tonni Thorsen

Chatarina Roees

Johnny Klein

 

Projekt Køkken

08/06 2016

Dag 2

 

Veteranfestivallen 13. August 2016 - Rønne.

 

Fra DF ser vi Marie Krarup og René Birk Danielsson

 

Kristian Thulesen Dahls årsmøde tale.

 

Klik her for at se den

 

Julefrokosten 2016 I ekkodalshuset

 

Tak for en rigtig hyggelig aften i godt selskab med jer medlemmer og en veloplagt Bjarne Kure.

 

Vi håber at humøret er lige så højt næste år

Generalforsamlingen 2017

 

Tak til alle de mange medlemmer der mødte op til generalforsamlingen.

 

Vores bestyrelse kommer til at se sådan ud:

Linda Kofoed Persson

Svend Erik Folkmann

Finn Jensen

Arno Lindevang

Lars Røes

Jørn Westh

Knud Henrik Folkmann

Tonni Thorsen

Mette Sode Hansen

 

Velkommen til

 

Bornholm

Projekt Køkken

11/05 2016

Dag 1