KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEMMER

RENÉ DANIELSSON

RENÉ DANIELSSON Byrådsmedlem

Tlf.: +45 20 33 21 98
Mail: Rene.Danielsson@brk.dk

LINDA KOFOED PERSSON

LINDA KOFOED PERSSON Byrådsmedlem

Tlf.: +45 20 33 19 85
Mail: Linda.Kofoed.Persson@brk.dk

TORBEN RØNNE-LARSEN

TORBEN RØNNE-LARSEN Byrådsmedlem

Tlf.: +45 30 18 19 56
Mail: Torben.Roenne-Larsen@brk.dk

SABINE NICOLINE LYNGBERG

SABINE NICOLINE LYNGBERG Byrådsmedlem

Tlf.: +45 21 51 12 25
Mail: Sabine.Lyngberg@brk.dk